HÃNG PHIM TRẺ


 

Hãng Phim Trẻ đã tổ chức sinh hoạt chuyên đề quý I/2019

(Hãng Phim Trẻ)- Ngày 01/4/2019 Hãng Phim Trẻ đã tổ chức sinh hoạt chuyên đề quý I/2019 “Giải pháp thực hiện sản phẩm phục vụ chính trị gắn với kỷ niệm 50 năm thực hiện di chúc của Bác Hồ”

Nhằm đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với nhiệm vụ chính trị thông qua các sản phẩm tuyên truyền thực hiện đợt sinh hoạt chính trị. Ngày 01/4/2019 Hãng Phim Trẻ đã tổ chức sinh hoạt chuyên đề quý I/2019 “Giải pháp thực hiện sản phẩm phục vụ chính trị gắn với kỷ niệm 50 năm thực hiện di chúc của Bác Hồ” nhằm đề ra những giải pháp thực hiện các sản phẩm, ấn phẩm tuyên truyền giáo dục có giá trị gắn với nội dung 50 năm thực hiện theo di chúc Bác Hồ thông qua các sản phẩm tuyên truyền gắn với nhiệm vụ chính trị của từng bộ phận. Buổi sinh hoạt đã đề ra nhiều giải pháp, ý kiến đóng góp gắn liền với chuyên môn, kết hợp phát triển các loại hình phù hợp với đặc thù hoạt động của đơn vị.

 

Chia sẻ với bạn bè