HÃNG PHIM TRẺ


 

Hội nghị triển khai kế hoạch về công tác quy hoạch chức danh quản lý tại đơn vị

(Hãng Phim Trẻ) - Ngày 2/10/2019, Hãng Phim Trẻ tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch về công tác quy hoạch chức danh quản lý tại đơn vị nhằm phát hiện sớm nguồn cán bộ để có kế hoạch bồi dưỡng nhằm đáp ứng thực hiện nhiệm vụ và chuẩn bị tốt nguồn cán bộ quy hoạch để bổ sung kịp thời cho các phòng khi có yêu cầu.

Để đảm bảo chặt chẽ, công tác quy hoạch chức danh được thực hiện theo 3 bước. Hội nghị cán bộ chủ chốt lấy phiếu giới thiệu. Ban Giám đốc thảo luận và thống nhất danh sách cán bộ được giới thiệu quy hoạch chức danh.

Hội nghị tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh nguồn trong cán bộ, công nhân viên.

Sau khi có kết quả kiểm phiếu, Ban Giám đốc sẽ cử cán bộ trong danh sách được quy hoạch đi đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, trình độ chính trị.

Một số hình ảnh hội nghị:

 

Chia sẻ với bạn bè