HÃNG PHIM TRẺ


 

Tháng hành động "Vì trẻ em" 2015

(Hãng phim trẻ)- Tháng hành động “Vì trẻ em” năm 2015 tại TP.HCM sẽ bắt đầu từ ngày 1 và kết thúc vào 30-6 với chủ đề “Lắng nghe trẻ em nói”. 

Tạo điều kiện để trẻ em, đặc biệt trẻ em nghèo, vùng sâu, vùng xa, hoàn cảnh đặc biệt, có một kỳ nghỉ hè ý nghĩa, an toàn, lành mạnh là một trong những yêu cầu được UBND TP.HCM đặt ra.

Bên cạnh đó, tháng hành động nhằm huy động sự tham gia của gia đình, cộng đồng và toàn xã hội để tạo môi trường sống an toàn, lành mạnh cho trẻ em, tạo điều kiện cho tất cả trẻ em được phát triển tốt nhất. Đồng thời thực hiện hiệu quả việc bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, tạo cơ hội để trẻ em tham gia các vấn đề có liên quan đến trẻ em.

UBND thành phố giao các sở, ban, ngành liên quan làm tốt việc truyền thông, vận động xã hội cùng hưởng ứng thực hiện các hoạt động trong tháng hành động để chăm sóc trẻ tốt hơn. Cũng như có các hoạt động chăm lo về vật chất, tinh thần, bảo vệ và chăm sóc trẻ em thông qua việc tặng quà, tổ chức ngày hội chăm sóc sức khỏe trẻ em, có biện pháp kịp thời ngăn chặn hành vi xâm hại, bạo lực trẻ em, trẻ vi phạm pháp luật, có các diễn đàn lắng nghe nhu cầu, nguyện vọng của trẻ và tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, vui chơi...

Theo Thành Đoàn

Chia sẻ với bạn bè
 

Đĩa than mới