Chức năng

Tổ chức và hoạt động của Hãng Phim Trẻ dựa trên tôn chỉ và mục đích của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; nhằm mục đích giáo dục lý tưởng cộng sản, truyền thống cách mạng của tuổi trẻ thành phố; góp phần định hướng những giá trị lý tưởng thẩm mỹ, không ngừng nâng cao thị hiếu thẩm mỹ và góp phần đáp ứng nhu cầu văn hóa – tinh thần của công chúng đặc biệt là thanh thiếu niên trên lĩnh vực điện ảnh, âm nhạc và sân khấu.

Tổ chức sản xuất kinh doanh và hợp tác liên kết sản xuất và phát hành các tác phẩm điện ảnh, âm nhạc, sân khấu và các dịch vụ văn hoá… đúng chính sách pháp luật và quy định nhà nước.

Tổ chức các hoạt động về truyền thông, sự kiện, điện ảnh học đường, tổ chức biểu diễn, quảng cáo