Liên Hệ

HANGPHIMTRE
|Address| 5 Đinh Tiên Hoàng, Phường Đa Kao, Quận 1, Tp. HCM
|Tel| 39107065- Fax: 39100050
|E-mail| hangphimtre.vanthu@gmail.com