Thành lập Hãng phim Trẻ

Hãng Phim Trẻ được chính thức thành lập ngày 1/ 3/1991 (tiền thân là công trình phim Truyền Thống Thành Đoàn TNCS Thành phố Hồ Chí Minh với nhiệm vụ ban đầu là thực hiện các phim tài liệu, phim truyện về truyền thống đấu tranh cách mạng của tuổi trẻ thành phố qua 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ nhằm giáo dục lý tưởng CSCN, nâng cao ý thức giác ngộ cách mạng, niềm tự hào về truyền thống vẻ vang, làm hành trang cho tuổi trẻ thành phố xung kích, sáng tạo trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc.

Kế thừa nhiệm vụ ấy, Hãng Phim Trẻ ra đời còn có thêm chức năng giáo dục lý tưởng thẩm mỹ, nâng cao thị hiếu và nhu cầu văn hóa cho công chúng trẻ trên hai lĩnh vực điện ảnh và âm nhạc; vì vậy Hãng Phim Trẻ còn có tên là Trung Tâm Băng Nhạc Trẻ hoạt động song hành từ ngày thành lập đến nay.